Helse i arbeid 80%

Arbeidsrettet behandling av pasienter med milde til moderate psykiske lidelser.

Helse i arbeid, 80%

  • Tilbudet gjelder personer som står i fare for å bli sykemeldt fra studier/arbeid eller nettopp har gått ut i sykemelding. 
  • Tilbudet som er i hovedsak arbeidsrettet avgrenset korttidsterapi, max 10 timer.
  • Det gis i hovedsak kognitiv/metakognitiv terapi for milde til moderate angst eller depresjonslidelser. 
  • Tilbudet passer ikke for alvorligere og mer komplekse/langvarige tilstander som alvorlig depresjon, tvangsproblematikk, psykose, suicidalitet, selvskading, komplekse traumereaksjoner, rus som primærvanske o.l.
  • Henvisning merkes med «Helse i Arbeid» og sendes til undertegnede for vurdering. 
  • Det er fastlege, kommunepsykolog eller psykolog/lege i helseforetakene som kan henvise til behandlingstilbudet.