Praktisk Informasjon

Du trenger henvisning fra din fastlege, den sendes elektronisk. Etter mottatt henvisning vil det sendes ut SMS der du får informasjon om antatt ventetid. Dersom du er henvist til feil tilbud, din tilstand forverrer seg i ventetiden eller det blir for lenge å vente, så må du ta kontakt med din fastlege for drøfting av situasjonen. OBS dersom du ikke lenger trenger din plass på ventelisten, bes det om at du gir beskjed.

Betaling gjennomføres med bankkort eller vipps bedrift. Fra 2023 vil Vipps være betalingsmåte. 

Bedriften er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Nord RHF. Det betyr at du betaler egenandel per time (for tiden 375 til 750 kr), inntil frikortbeløpet er nådd. Egenandelstaket for pasienter er 3040 kr pr. år.

For nærmere informasjon, se frikortsbeløp informasjon.

Avbestilling
Timeavtalene lages i samtaletiden. De avtalte timene er da reserverte for deg. Eventuell avbestilling eller endring av timeavtale må skje i så god tid som mulig.

Ved avbestilling etter fristen/ikke møtt til time, blir du belastet med en avgift. Dette gjelder:
– Uansett årsak
– Også når du har frikort

Avbestilling seinere enn 2 virkedager før avtalt time: 750 kr

For nærmere informasjon vedrørende avbestillingsregler, se

Avbestilte terapitimer, hvem skal betale?

Og

Avbestillingsfrister og uteblivelsesgebyr.

Ved eventuelle problemer med å følge opp timeavtaler og eller betaling avsluttes sakene innen kort tid.