Om Praksis

Jeg kan tilby psykoterapi hovedsaklig av kortere varighet, konsultasjoner, vurdering samt utredning av psykiske helseplager/utfordringer. Problemstillinger kan være nedstemthet, jobb og stressmestring, depresjon, angst, utbrenthet, eksistensielle utfordringer, tapsopplevelser, tidligere traumatiske hendelser, livskriser, relasjonsvansker. Vansker med identitet, selvbilde og selvtillit.

Utdanning

Utdanning i Klinisk Hypnose via NFKEH, Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose, (2022-2023).

Sakkyndig utdanning ved Norsk Psykolog Forening (2021-2022).

MCT masterclass (2019-2021). Metakognitiv terapi.

Sensorimotorisk (kroppsorientert) psykoterapi nivå 2 (2019), ved RVTS.

Sensorimotorisk (kroppsorientert) psykoterapi nivå 1 (2017), ved RVTS.

Videreutdanning i psykoterapi ved Institutt for psykoterapi (2015).

Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi ved Norsk Psykolog Forening (2015).

Sertifisert EMDR terapeut (2013). Eye Movement Desensitization and Reprocessing, metode for traumebearbeiding. Resertifisert i 2018.

Spesialist i klinisk voksenpsykologi ved Norsk Psykolog Forening (2008).

Psykolog (2002).